Prezentacije

Preuzmite prezentacije sa održanih radionica i predavanja:


Prezentacije sa održanih radionica:

Pravilno razvrstavanje otpada
Kompostiranje

Prezentacije s održanih predavanja:
Reciklažno dvorište
Print   Email