Hijerarhija gospodarenja otpadom

Kako spriječiti nastanak otpada?

-Koristiti platnene vrećice umjesto jenokratnih plastičnih

-Kupovati veća pakiranja umjesto manjih

-Kupnju hrane obavljati planski

-Koristiti punjive baterije

 

Što znači ponovna uporaba predmeta?

-Starim stvarima naći novu namjenu

-Obnoviti stari namještaj

 

Što se podrazumijeva pod recikliranje otpada?

-Uvjet reciklaži je odvojeno sakupljanje i odlaganje otpada

-Sirovine kao što su metal, plastika, papir, staklo mogu se reciklirati, odnosno ponovno upotrijebiti.

-Smanjuje se količina otpada na odlagalištima

-Štedimo prirodne resurse, sirovine i energiju


Print   Email